31-735

31-735

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Αγωγοί3
Coaxial7
Κλώνοι Αγωγού32 x 0,20  mm  Cu (Ηλεκτρολυτικός Χαλκός)16 x 0,14 mm Cu (Ηλεκτρολυτικός Χαλκός)11 x 0,20 mm Cu (Ηλεκτρολυτικός Χαλκός)
Διατομή Αγωγών1,00 mm
0,25 mm
0,35 mm
Μόνωση Αγωγών
PVC (Χλωριούχο Πολυβινύλιο)PE (Συμπαγές Πολυαιθυλένιο)PVC (Χλωριούχο Πολυβινύλιο)
Διάμετρος Μόνωσης Αγωγών1,4 mm
2 mm
 1,5 mm
Μπλεντάζ Αγωγών Χάλκινο 
Χρώμα Μανδύα Αγωγών
Λευκό 
Εξωτερική Διάμετρος Αγωγών
4,5 mm 
Συνολική Εξωτερική Διάμετρος10,4 mm
  
Χρώμα Εξωτερικού Μανδύα
PVC (Χλωριούχο Πολυβινύλιο) Λευκό  
Βάρος12,500 Kg/100m